Support Programme for Freight and Travel

the MFA's programme for freight and travel support
Deadlines: 1 February, 1 May & 1 October

(For support programme guidelines please scroll down.)

INFORMASJON RELATERT TIL COVID-19

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)
Den globale pandemien COVID-19 fører til flere utsettelser og avlysninger av utstillinger, messer og andre arrangementer. Dette rammer også norske og Norges-baserte kunsthåndverkere med prosjekter i inn- og utland. Det er stor sannsynlighet for at viruset kommer til å påvirke kunstfeltet i lang tid fremover. Ved planlegging av nye internasjonale prosjekter bør transport, reise og lignende bestilles med mulighet for avbestilling. Norwegian Crafts anbefaler alle kunstnere å utvise forsiktighet, og til å følge norske helsemyndigheters krav, anbefalinger og råd. 

Dersom du har fått støtte fra UDs frakt- og reisestøtte via Norwegian Crafts gjelder følgende retningslinjer:

Dersom ditt prosjekt er avlyst må du snarest informere Norwegian Crafts. Ubrukte tilskuddsmidler skal returneres til ordningen. «Tapte» midler, det vil si, tilskuddsmidler som er brukt i planleggingen av prosjektet som det ikke er mulig å få refundert skal ikke returneres, men Norwegian Crafts må informeres.

Dersom ditt prosjekt er utsatt (på bestemt eller ubestemt tid) må du snarest informere Norwegian Crafts. Tilskuddsmidlene må ikke tilbakebetales før prosjektet eventuelt blir avlyst.

Dersom ditt prosjekt gjennomføres etter planen plikter tilskuddsmottaker å følge norske helsemyndigheters anbefalinger og UDs reiseråd. Tilskuddsmidler kan ikke brukes til å gjennomføre prosjekter i land det foreligger reiseråd om å ikke besøke (uavhengig om det er COVID-19 som er bakgrunnen for reiserådet). Besøk UDs nettside for en fullstendig oversikt.

Dersom ditt prosjekt gjennomføres på en annen måte enn planlagt må Norwegian Crafts informeres.

Dersom du har mottatt støtte til et prosjekt med en reise som ikke kan gjennomføres pga. COVID-19 kan du omdisponere midlene for reisen til formidlingstiltak/formidlingsmateriell for prosjektet. Dette må klareres med Norwegian Crafts på e-post eller telefon.

Kontakt saksbehandler for ordningen Tonje Kjellevold tk@norwegiancrafts.no med informasjon og spørsmål.


INFORMATION RELATED TO COVID-19


The global pandemic COVID-19 causes several exhibitions, trade shows and other events to be postponed or cancelled. This also affects Norwegian and Norway-based artists with projects at home and abroad. It is likely that the virus will continue to affect the art field for a long time. When planning new international projects, transport, travel and the like should be booked with cancellation or refund options, whenever possible. Norwegian Crafts recommends all artists to exercise caution and to follow the requirements, recommendations and advice of the Norwegian health authorities.

If you have received support from the MFA's support programme for freight and travel  via Norwegian Crafts, the following guidelines apply:

If your project is canceled, you must inform Norwegian Crafts as soon as possible. Unused grant funds must be returned to the scheme. "Lost" funds, that is, grant funds used in the planning of the project that cannot be reimbursed should not be returned, but Norwegian Crafts must be informed.

 If your project is delayed (at a specific or indefinite time) you must inform Norwegian Crafts as soon as possible. The grant funds must not be repaid before the project is canceled.

If your project is carried out according to plan,the grant recipient is obliged to follow the recommendations of the Norwegian health authorities and the Ministry of Foreign Affairs' travel advice and restrictions. Grant funding cannot be used to carry out projects in countries where travel is discouraged by the MFA (regardless of whether COVID-19 is the background for the travel advice). Visit the Foreign Ministry's website for a complete overview.

If your project is being implemented in a different way than planned, Norwegian Crafts must be informed.

If your project has received funding for travel which cannot be carried out due to COVID-19 you can have re-allocated the travel funding to promotional material. This must be cleared with Norwegian Crafts - see contact info below.

Contact Tonje Kjellevold tk@norwegiancrafts.no with information and questions.

Norwegian Crafts and the Norwegian MFA’s support programme for freight and travel is only available to Norwegian or Norway based artists, curators, writers and critics. 

The programme in brief

·       Artists exhibiting craft abroad, or else mediating craft abroad, may apply

·       Writers, art critics and curators actively mediating craft abroad may apply

·       Financial frame: 651 000 NOK annually

·       Deadlines: 1 February, 1 May & 1 October

·       Online application through www.stikk.no

Norwegian Crafts administers the Norwegian Foreign Ministry's support programme for freight and travel support. Norwegian artists and/or artists based in Norway can apply for funding for craft exhibitions/projects taking place abroad. Norwegian or Norway based art critics and curators can apply for funding for international projects in which they have an 'active role' - lecturing, taking part in a seminar or panel discussion etc. Art students may receive support on a case-by-case basis. 

Norwegian Crafts administers the Norwegian Foreign Ministry's scheme for crafts, operating with three deadlines a year – 1 February, 1 May & 1 October

Please note that only electronic applications sent in using the STIKK-portal will be accepted, and that all communication regarding applications, including final results of the application rounds will be via e-mail.

For more information please contact Tonje Kjellevold at Norwegian Crafts: tk@norwegiancrafts.no

VEILEDNING (NO):

Les retningslinjene før du leverer søknad.
Budsjett- og regnskapsmal finner du her.

TO APPLY GO TO www.stikk.no

Recipients of funding

All rounds and recipients are listed here.
Note: the programme's deadlines were altered in November 2018 from two to three deadlines annually. 

Round A 2018 (deadline 1 April)

·     Marit Landsend, support provided for Landsend’s participation in group exhibition in the Regional Lore Museum, Murmansk, Russia. NOK 20.000.

·     Hedvig Winge, support provided for Winge’s participation in the exhibition Beyond the Object, Contemporary Nordic Ceramic Art, Uppsala Art Museum, Sweden. NOK 10.850.

·     Kamilla Sajetz Mathisen, support provided for Mathisen’s participation in group exhibition From Which Direction Does a North Wind Blow, Piraeus House of Litterature, Greece. NOK 5000.

·     Ann Beate Tempelhaug, support provided for Tempelhaug’s participation at Collect 2018, Saatchi Gallery London, UK, with Galleri Format Oslo. NOK 6175.

·     Ruta Pakarklyte, support provided for Pakarklyte’s participation in group exhibition in Rian Design Museum Falkenberg, Sweden. NOK 11.800.

·     Piotr Marek Nowak, support provided for Nowak’s solo exhibition at BWA Art Gallery, Olsztyn, Poland. NOK 35.000.

·     Svein Narum, support provided for Narum’s participation in a duo-exhibition with Joel Stuart Bec at Kaolin Stockholm, Sweden. NOK 7000.

·     Trude Westby Nordmark, support provided for Nordmark’s participation at Collect 2018, Saatchi Gallery London, UK, with Galleri Format Oslo. NOK 1395.

·     Dorthe Herup, support provided for Herup’s participation at the 6th Riga International Textile and Fibre Art Triennial, Latvia. NOK 10.960.

·     Gitte Magnus, support provided for Magnus’ participation in the group exhibition International Textile Print, Galleri Handwerk, Munich, Germany. NOK 12.000.

·     Julie Skarland, support provided for Skarland’s participation at the 6th Riga International Textile and Fibre Art Triennial, Latvia. NOK 10.000.

·     Kiki Prytz Wilhelmsen, support provided for Wilhelmsen’s participation at the 6th Riga International Textile and Fibre Art Triennial, Latvia. NOK 11.000.

·     Kristina D. Aas and Karina N. Presttun, support provided for Aas and Presttun’s joint exhibition Plaggbytte at Artifex Gallery, Vilnius, Lithuania. NOK 14.000.

·     Sarah Vajira Lindström, support provided for Lindström’s participation at Forårdsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark. NOK 10.000.

·     Tonje Høydahl Sørli, support provided for Særli’s participation in the group exhibition Weaving New Worlds at the William Morris Gallery, London, UK. NOK 13.000.

·     Anna Talbot, support provided for Talbot’s participation at Bijoux! fair at the Norton Museum of Art, West Palm Beach, USA. NOK 14.000.

·     Sofia Karyofilis, support provided for Karyofilis’ participation in group exhibition during Athens Jewelry Week at Benaki Museum, Athens, Greece. NOK 12.500.

·     ARKIVET with Tone Myskja, support provided for jewellery collective ARKIVET’s pop-up exhibition ‘Beautybox’ during Athens Jewelry Week with Tone Myskja. Athens, Greece. NOK 40.000.

·     Trude Johansen, support provided for Johansen’s participation in ‘Nordic Hands’, Godsbanen, Aarhus, Denmark. NOK 5000. 

Round B 2018 (deadline 1 October)

·     Astrid Sleire, support provided for Sleire’s participation in the Triennale European Prize For Applied Arts, Mons, Belgium. NOK 3550.

·     Corrina Thornton, support provided for Thornton’s participation in the European Ceramic Context 2018, Bornholm Art Museum, Denmark. NOK 9000.

·     Christina Peel, support provided for Peel’s participation in the European Ceramic Context 2018, Bornholm Art Museum, Denmark. NOK 10.000.

·     Sigrid Espelien, support provided for Espelien’s participation in the curated section of CHART Design 2018, Den Frie, Copenhagen, Denmark. NOK 6800.

·     Gunnar Thorsen, support provided for Thorsen’s participation at Artgèneve Salon d’Art 2019 with gallery Taste Contemporary, Geneva, Switzerland. NOK 10.500.

·     Heidi Bjørgan, support provided for Bjørgan’s participation at Artgèneve Salon d’Art 2019 with gallery Taste Contemporary, Geneva, Switzerland. NOK 6500.

·     Eunju Kang, support provided for Kang’s participation in the curated section of CHART Design 2018, Den Frie, Copenhagen, Denmark. NOK 27.994

·     Kari Hjertholm, support provided for Hjertholm’s participation in the juried group exhibition CONTEXTILE 2018, Palácio do Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, Portugal. NOK 9000

·     Dorthe Herup, support provided for Herup’s participation in the juried group exhibition CONTEXTILE 2018, Palácio do Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, Portugal. NOK 20.000

·     Aud Bækkelund, support provided for Bækkelund’s participation in the juried group exhibition CONTEXTILE 2018, Palácio do Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, Portugal. NOK 6000

·     Helle Mellemstrand, support provided for Mellemstrand’s participation in the juried group exhibition CONTEXTILE 2018, Palácio do Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, Portugal. NOK 4000

·     Brita Been, support provided for Been’s participation in the final exhibition of the ARTAPERSTY 5 exhibition tour in Arad Art Museum, Romania. NOK 6750.

·     Dorthe Herup, support provided for Herup’s participation in the final exhibition of the ARTAPERSTY 5 exhibition tour in Arad Art Museum, Romania. NOK 6500.

·     Maria Brinch, support provided for Brinch’s participation in a duo-exhibition with Lilian Nabulime at Makere Art Gallery, Kampala, Uganda. NOK 18.000.

·     Lise Bjørne Linnert, support provided for Linnert’s participation in exhibition Pop-up and artist talk at Experimenta Textil, Guadalajara, Mexico. NOK 9300.

·     Lise Bjørne Linnert support provided for Linnert’s participation in exhibition Pop-up and artist talk in collaboration with Filomele Munich in Munich, Germany. NOK 5059.

·     Hilde Hauan Johnsen and Marie Skeie: support provided for Johnsen and Skeie’s The Stitch Project, shown and performed at the Palastinian Museum, Birzeit, Palestine. NOK 13.000.

·     Pearla Pigao, support provided for Pigao’s participation in CHART 2018 with an exhibition and performance in Design Museum Denmark. NOK 12.200.

·     Ragnhild Monsen, support provided for Monsen’s participation in the World of Threads Festival, Ontario, Canada. NOK 18.400.

·     Siren Elise Dversnes Dahle, support provided for Dahle’s participation in the curated section of CHART Design 2018, Den Frie, Copenhagen, Denmark. NOK 20.000.

·     Yola Maria Tsolis, support provided for Tsolis’ participation in the curated section of CHART Design 2018, Den Frie, Copenhagen, Denmark. NOK 4000.

·     Solveig Aalberg, support provided for Aalberg’s participation in the final exhibition of the ARTAPERSTY 5 exhibition tour in Arad Art Museum, Romania. NOK 6267.

·     Beate Einen, support provided for Einen’s participation in the exhibition Iconic Vases at Homo Faber, Venice, Italy. NOK. 4500.

·     Cathinka Mæhlum, support provided for Mæhlum’s participation in the duo-exhibition Lumina with Carissa Baktay at Edmonton Feature Gallery, Alberta, Canada. NOK 3000.

·     Kari Mølstad, support provided for Mølstad’s participation in the duo-exhibition A Love Story with Pernille Strange at Officinet, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Copenhagen, Denmark. NOK 30.000.

·     Æsa Björk Thorsteinsdottir, support provided for Thorsteinsdottir’s participation in the Toyama International Glass Exhibition 2018 - Pioneers of Contemporary Glass Art, Toyama Glass Art Museum, Japan. NOK 20.000.

·     Erlend Leirdal, support provided for Leirdal’s participation in the exhibition Horizon at Rian Design Museum Falkenberg, Sweden. NOK 11.500.

·     Aslaug Magdalena Juliussen, support provided for Juliussen’s solo exhibition Intersections at Anchorage Museum at Rasmuson Center, Alaska, USA. NOK 99.500.

·     Anna Talbot, support provided for Talbot's solo exhibition A Midwinter Night's Dream, Froots Gallery, Shanghai, Kina, NOK 8265 (Extra-ordinary round C 2018)

Round A 2019 (deadline 1 February)

·     Heidi Bjørgan, support provided for Bjørgan’s participation in Besta Biennalen, Tjörnedala konsthall, Sweden, 14 September - 27 October 2019. NOK 10.400.

·    Sofie Nørsteng, support provided for Nørsteng’s participation in Experimental Gastronomy project, Vienna, Austria, 12 -13 October 2019. NOK 50.000.

·  Dorthe Herup, support provided for Herup’s exhibition ‘En familiehistorie’ at Marstal Sjøfartsmuseum, Marstal, Denmark, 1 June - 1 October 2019. NOK 9500.

·  Marsil Andelov Al-Mahamid, support provided for Al-Mahamid’s exhibition CARIN Embroidery, National Institution Center of Culture, Prilep, Macedonia, April 2019. NOK 6200.

·  Kristina D. Aas, support provided for Aas’ participationg in ‘Connections. Nordic Textile Art: Norway, Finland, Iceland, Sweden, Denmark, Estonia’, at Gallery Noorus, Tartu, Estonia, May 2019. NOK 12.050

·  Kristin Sæterdal, support provided for Sæterdal’s participation in Fiberart International 2019, Pittsburgh, USA, 31 May – 24 August 2019. NOK 5282

·  Kristine Fornes, support provided for Fornes’ participation in 2019 Rijswijk Textile Biennial, Rijswijk, the Netherlands, 18 June– 6 October 2019. NOK 10.992

·  Æsa Bjørk, support provided for Æsa Björk’s participation in the 47th Annual International Awards Exhibition, Habatat Galleries, Michigan, USA, 2 May - 5 July 2019. NOK 10.000

·  Hilde Dramstad, support provided for Dramstad’s participation in the exhibition ‘The Sacred & the Profane’ during Munich Jewelry Week, Galerie Weltraum, Munich, Germany 13-17 March 2019. NOK 9500

·  Felieke van der Leest, support provided for van der Leest’s exhibition ‘Jewelrassic Park’ at Mobilia Gallery, Cambridge, USA, 18-27 mai 2019. NOK 6300

·  Camilla Luihn, support provided for Luihn’s participation in the exhibition ‘The Sacred & the Profane’ during Munich Jewelry Week, Galerie Weltraum, Munich, Germany 13-17 March 2019. NOK 9500

·  Elisabeth Thorsen, support provided for Thorsen’s participation in the exhibition ‘Experiences’, Galleri SØ, Copenhagem, March-April 2019. NOK 6000

·  Humle Rosenkvist & Asta Tutavae, support provided for Rosenkvist and Tutavae’s exhibition and performance ‘Kaffe & Kaka’, Galleri Leoparden, Uppsala, Sweden 22 March -5 April 2019. NOK 8500 


·  Frantzsen & Mjanger, support provided for artist duo Frantzen & Mjanger’s participation and artist talk at SARconference 2019, Society for Artistic Research, Zurich University of the Arts, Switzerland, March 21-23, 2019. NOK 10.000

Round B 2019 (deadline 1 May)

·  Anita Hanch-Hansen, support provided for Hanch-Hansen’s participation at Biennale Internationale de Vallauris - Contemporary creation and ceramics, Museé de la Ceramique Place de la Libération, Vallauris, France, 29 June – 4 November 2019. NOK 25.700

·  Sigrid Espelien, support provided for Espelien’s participation at 5th Indonesia International Contemporary Ceramics Biennale – Terracotta City, Jatiwangi Art Factory, July – August 2019. NOK 15.000

·  Lillian Tørlen, support provided for Tørlen’s participation in Experimental Gastronomy project, Vienna, Austria, 4-5 October 2019. NOK 17.000

·  Moa Håkansson, support provided for Håkansson’s solo exhibition ‘Sträva!’ at Nääs Konsthantverk, Floda, Sweden, 1-30 juni 2019. NOK 14.000

·  Linda Jansson Lothe, support provided for Lothe’s participation in Korea International Ceramic Biennale, Icheon, South Korea, September-November 2019. NOK 16.500

·  Trude Westby Nordmark, support provided for Westby Nordmark’s participation in Korea International Ceramic Biennale, Icheon, South Korea, September-November 2019. NOK 16.500

·  Kristina Aas, support provided for Aas’ participation in the 16thInternational Textile Triennale in Lodz, Poland, October 2019 – March 2020. NOK 9290

· Ann Cathrin November Høibo, support provided for Høibo’s participation in the exhibition "City Prince / ess", Palais de Tokyo Paris, France June- September 2019. NOK 22.650

· Anne Stabell and Brita Been, support provided for Stabell’s and Been’s participation in the Cordis Prize for Tapestry 2019, Shortlist Exhibition and symposium, Inverleith House Gallery, Royal Botanic Gardens, Edinburgh, Scotland, March–May 2019. NOK 36.000

· Kristina D. Aas, support provided for Aas’ participation in the exhibition ‘Garden of Eden’, Neuhaus Castle, Haslach, Austria, July – August 2019. NOK 7078

· Anna Talbot, support provided for Talbot’s participation in Athens Jewellery Week, Athens, Greece, 22 May - 26 May 2019. NOK 10.000

· Reinhold Ziegler,support provided for Ziegler’s solo exhibition ‘Nearly Human’ at Galerie Wittenbrink, Munich, Germany, 13 September 2019. NOK 11.500

· Sigurd Bronger, support provided for Bronger’s solo exhibition ‘Nature of Things’ at Galerie RA, Amsterdam, the Netherlands, October-November 2019. NOK 20.000

· Vicky Kanellopoulos, support provided for Kanellopoulos’s participation at Athens Jewellery Week, Benaki Museum, Athens, Greece, 22-29 May, 2019. NOK 10.000

·Humle Rosenkvist & Asta Tutavae, support provided for Rosenkvist and Tutavae’s performance at West Dean Arts & Craft festival 2019, West Dean, England, 31 May – 2 June 2019. NOK 11.600


Round C 2019 (deadline 1 October)

· Maria A. Frantzen, support provided for Franzen&Mjanger's participation, lecture and performance at Nordic Summer University Circle 7 Summer Symposium, Absences and Silences, Roosta, Estonia, 28 July - 4 August 2019. NOK 10.000 

· Kiyoshi Yamamoto, support provided for Yamamoto's participation in CHART Design with RAM Gallery. August 2019. NOK 6800

· Sarah Vajira Lindström, support provided for Lindström's participation in CHART Art & Design Fair's Curio exhibition 'Matters – Rethinking Materials' at Designmuseum Danmark, August 2019- March 2020. NOK 11.014

· Anna Talbot, support provided for Talbot's participation in Cluster London Fair, Jewellery Edition, The Truman Brewery, London, UK, 4. september - 8. september 2019. NOK 7866

· Stian Korntved Ruud, support provided for Korntved Ruud's participation in CHART Art & Design Fair's Curio exhibition 'Matters – Rethinking Materials' at Designmuseum Danmark, August 2019- March 2020. NOK 9000

· Heidi Bjørgan, support provided for Bjørgan's participation in Young Masters Maylis Grand Ceramics Prize 2019, London, UK, October 2019. NOK 12.000

· Maria Juchnowska, support provided for Juchnowska's participation in the British Ceramic Biennial, October 2019. NOK 14.000

· Marsil Andelov Al Mahamid, support provided for Al Mahamid's participation in group exhibition "Remembrance", House of Culture "Koco Racin", Skoplje, Northern Macedonia, October 2019. NOK 4505

· Samira Jamouchi, support provided for Jamouchi's performance 'Felting wool together and feeling togetherness' at MoT+++ gallery, Ho Chi Minh City,  Vietnam, 18  November-22 December 2019. NOK 8000

· Ole Morten Rokvam, support provided for Rokvam's participation in First World Teapot Art Competition, The Cultural Center of Dingshu Town, Yixing City, Jiang Su Province, China. 18 October - 31 December 2019. NOK 3851

· Jørgen Fredrik Scheel Haarstad, support provided for Scheel Haarstad's participation in Clay Gulgong 2020, NSW, Australia, 18-24 April 2020. NOK 66.500

· Sigurd Bronger, support provided for Bronger's solo exhibition at ATTA Gallery, Bangkok, Thailand 4March-April 2020. NOK 20.000

· Anna Talbot, support provided for Talbot's participation in 'Borrow-Copy-Steal', group exhibition during NYC Jewelry Week November 2019. NOK 14.000

· Heidi Bjørgan, support provided for Bjørgan's participation in group exhibition 'Beau-laid', 30 October – 10 November 2019, 4 Masons Yard, St. James, London. NOK 10.000

· Ahmed Umar, support provided for Umar's participation in the 22nd Biennial of Sydney, the Museum of Contemporary Art, Sydney, Australia, 14 March – 8 June 2020. NOK 15.500

· Ann Beate Tempelhaug, participation in Collectible Brussel and PAD Paris with gallery Spazio Noble. NOK 20.000

· Karoline Bakken Lund, support provided for Bakken Lund's participation in performance 'Soft-Boiled' Les Urbaines, Lausanne, Switzerland, 6-8 December 2019. NOK 10.900