Support for translation of text

Norwegian Crafts' support programme for translation of text for writers, art critics and curators

Norwegian Crafts offers Norwegian or Norway based art critics, writers and curators support for translation of texts. The support includes translation of essays, curatorial texts, criticisms and other texts about contemporary crafts in Norwegian to English and other foreign languages.

Deadlines 2018: 1 May and 1 September 2018

Aim

Norwegian Crafts' support programme for art critics, writers and curators offers Norwegian or Norway based art critics, writers and curators the opportunity to have texts that mediate contemporary Norwegian crafts and/or strengthens the theoretical development of the craft field translated from Norwegian into English or other foreign.

Norwegian or Norway based art-critics, -writers and -curators invited to lecture in international seminars (or similarly) are eligible for support to have their paper translated but should apply for travel-support through the MFA's support programme

Guidelines

The programme is open to Norwegian or Norway based curators, critics and writers. Persons in need of English guidelines and application form should contact Norwegian Crafts through post@norwegiancrafts.no.

(NO): Retningslinjer for støtteordningen for oversettelse av tekst - kuratorer, skribenter og kritikere

Hvem kan søke: Støtteordningen er øremerket kritikere, kuratorer og skribenter med behov for støtte til oversettelse av norsk tekst til engelsk eller annet fremmedspråk. 

Tilskuddsmottakere skal være norske statsborgere eller utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Ordningen gjelder profesjonelle aktører i kunstfeltet, det vil si med kunst-faglig/-teoretisk utdanning og/eller med tidligere erfaring fra internasjonalt kunstsamarbeid.

Tilskuddsordningen gjelder ikke institusjoner og tiltak med fast årlig statlig driftstilskudd, men enkeltpersoner ansatt ved slike institusjoner kan få støtte til egne prosjekter hvor kostnadene ikke dekkes av arbeidsgiver. Det skal i slike tilfeller dokumenteres at arbeidsgiver ikke har avsatt midler som kan anvendes til formålet. Interdisiplinære prosjekter kan bare tildeles støtte dersom kunsthåndverk er et hovedelement i prosjektet det søkes støtte til.

Det kan søkes om økonomisk støtte til

·        Oversettelse av norsk tekst til engelsk eller annet fremmedspråk.

Hvordan søke

Kritikere, skribenter og kuratorer som ønsker å søke ordningen må levere søknadsskjema, finansieringsplan/budsjett og anbud på store utgifter. Nytt søknadsskjema vil bli gjort tilgjengelig på www.stikk.no innen 1. februar 2017.

For spørsmål og nærmere informasjon om ordningen, ta kontakt med Tonje Kjellevold, tk@norwegiancrafts.no

Recipients 2017

·      Hanne Grieg Hermansen, publication on textile artist Ellen Grieg
·      Jan Kokkin, publication "Gerhard Munthe - A Norwegian Pioneer of Modernism"
·      Marte Danielsen Jøibo, translation of text "Mot en myk logikk"