Support Programme for Freight and Travel

the MFA's programme for freight and travel support
Annual deadlines: 1 February, 1 May & 1 October

(For support programme guidelines please scroll down.)

TO APPLY GO TO www.stikk.no

INFORMASJON RELATERT TIL COVID-19

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)
Den globale pandemien COVID-19 fører til flere utsettelser og avlysninger av utstillinger, messer og andre arrangementer. Dette rammer også norske og Norges-baserte kunsthåndverkere med prosjekter i inn- og utland. Det er stor sannsynlighet for at viruset kommer til å påvirke kunstfeltet i lang tid fremover. Ved planlegging av nye internasjonale prosjekter bør transport, reise og lignende bestilles med mulighet for avbestilling. Norwegian Crafts anbefaler alle kunstnere å utvise forsiktighet, og til å følge norske helsemyndigheters krav, anbefalinger og råd. 

Dersom du har fått støtte fra UDs frakt- og reisestøtte via Norwegian Crafts gjelder følgende retningslinjer:

Dersom ditt prosjekt er avlyst må du snarest informere Norwegian Crafts. Ubrukte tilskuddsmidler skal returneres til ordningen. «Tapte» midler, det vil si, tilskuddsmidler som er brukt i planleggingen av prosjektet som det ikke er mulig å få refundert skal ikke returneres, men Norwegian Crafts må informeres.

Dersom ditt prosjekt er utsatt (på bestemt eller ubestemt tid) må du snarest informere Norwegian Crafts. Tilskuddsmidlene må ikke tilbakebetales før prosjektet eventuelt blir avlyst.

Dersom ditt prosjekt gjennomføres etter planen plikter tilskuddsmottaker å følge norske helsemyndigheters anbefalinger og UDs reiseråd. Tilskuddsmidler kan ikke brukes til å gjennomføre prosjekter i land det foreligger reiseråd om å ikke besøke (uavhengig om det er COVID-19 som er bakgrunnen for reiserådet). Besøk UDs nettside for en fullstendig oversikt.

Dersom ditt prosjekt gjennomføres på en annen måte enn planlagt må Norwegian Crafts informeres.

Dersom du har mottatt støtte til et prosjekt med en reise som ikke kan gjennomføres pga. COVID-19 kan du omdisponere midlene for reisen til formidlingstiltak/formidlingsmateriell for prosjektet. Dette må klareres med Norwegian Crafts på e-post eller telefon.

Kontakt saksbehandler for ordningen Marthe Y. M. Hansen mh@norwegiancrafts.no med informasjon og spørsmål.


INFORMATION RELATED TO COVID-19


The global pandemic COVID-19 causes several exhibitions, trade shows and other events to be postponed or cancelled. This also affects Norwegian and Norway-based artists with projects at home and abroad. It is likely that the virus will continue to affect the art field for a long time. When planning new international projects, transport, travel and the like should be booked with cancellation or refund options, whenever possible. Norwegian Crafts recommends all artists to exercise caution and to follow the requirements, recommendations and advice of the Norwegian health authorities.

If you have received support from the MFA's support programme for freight and travel  via Norwegian Crafts, the following guidelines apply:

If your project is canceled, you must inform Norwegian Crafts as soon as possible. Unused grant funds must be returned to the scheme. "Lost" funds, that is, grant funds used in the planning of the project that cannot be reimbursed should not be returned, but Norwegian Crafts must be informed.

 If your project is delayed (at a specific or indefinite time) you must inform Norwegian Crafts as soon as possible. The grant funds must not be repaid before the project is canceled.

If your project is carried out according to plan,the grant recipient is obliged to follow the recommendations of the Norwegian health authorities and the Ministry of Foreign Affairs' travel advice and restrictions. Grant funding cannot be used to carry out projects in countries where travel is discouraged by the MFA (regardless of whether COVID-19 is the background for the travel advice). Visit the Foreign Ministry's website for a complete overview.

If your project is being implemented in a different way than planned, Norwegian Crafts must be informed.

If your project has received funding for travel which cannot be carried out due to COVID-19 you can have re-allocated the travel funding to promotional material. This must be cleared with Norwegian Crafts - see contact info below.

Contact Marthe Y. M. Hansen mh@norwegiancrafts.no with information and questions.

Norwegian Crafts and the Norwegian MFA’s support programme for freight and travel is only available to Norwegian or Norway based artists, curators, writers and critics. 

The programme in brief

·       Artists exhibiting craft abroad, or else mediating craft abroad, may apply

·       Writers, art critics and curators actively mediating craft abroad may apply

·      Publications/catalogues/artist books/other promotional material (digital or printed) may receive support if the publication is intended for international promotion. Larger publications must have a publisher.

·       Financial frame: 651 000 NOK annually

·       Deadlines: 1 February, 1 May & 1 October

·       Online application through www.stikk.no

Norwegian Crafts administers the Norwegian Foreign Ministry's support programme for freight and travel support

Norwegian artists and/or artists based in Norway can apply for funding for international craft publications/exhibitions/projects. Norwegian or Norway based art critics and curators can apply for funding for international projects in which they have an 'active role' – lecturing, taking part in a seminar or panel discussion etc. Art students may receive support on a case-by-case basis. 

Norwegian Crafts administers the Norwegian Foreign Ministry's scheme for crafts, operating with three deadlines a year – 1 February, 1 May & 1 October

Please note that only electronic applications sent in using the STIKK-portal will be accepted, and that all communication regarding applications, including final results of the application rounds will be via e-mail.

For more information please contact Marthe Y. M. Hansen at Norwegian Crafts: mh@norwegiancrafts.no

VEILEDNING (NO):

Les retningslinjene før du leverer søknad.
Budsjett- og regnskapsmal finner du her.

TO APPLY GO TO www.stikk.no

Recipients of funding

All rounds and recipients are listed here.

Note: the programme's deadlines were altered in November 2018 from two to three deadlines annually.

The COVID-19 situation may cause changes for the implementation of projects, including dates for exhibitions and other events.


Round A 2021 (deadline 1 February)

Marit Tingleff, support provided for solo exhibition, Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen, Germany. NOK 100 000.

Kari Anne Helleberg Bahri, support provided for participation at Socle du Monde, Biennale 2021, HEART Museum, Herning, Danmark. NOK 20 000.

Dorthe Herup, support provided for participation at NORDART2021, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Germany. NOK 7 020.

Trine Mauritz, support provided for the exhibition PUR 3, GalleryGallery, Kyoto, Japan. NOK 30 000.

Kjersti Johannessen, support provided for Hetta - Glass og sang, Kanaljen konst och eventmakeri, Mariannelund, Sweden. NOK 27 000.


Round B 2021 (deadline 1 May)

Mingshu Li, support provided for participation in final jury of “The 12th International Ceramics Competition Mino, Japan”, Ceramic Park MINO, Tajimi, Gifu, Japan. Final jury: 3-4 July, exhibition: 17 September - 17 October 2021. NOK 11 000.

Eyvind Solli Andreassen, support provided for participation in Officine Saffi Awards 4, Officine Saffi, Milan, Italy, 7 September - 7 November 2021. NOK 4 544.

Gunhild Vatn, support provided for participation in the group exhibition Oil. Beauty and Horror in the Petrol Age, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg, Germany, 4 September 2021 – 9 January 2022. NOK 25 000.

Heidi Bjørgan, support provided for participation in the group exhibition Odd and Even – A collection, presented by Taste Contemporary, Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, France 4 September – 28 November 2021. NOK 8 792.

Linda Jansson Lothe, support provided for participation in Korean International Ceramic Biennale, Gyeonggi Museum of Contemporary Ceramic Art, Icheon-si, Gyeonggi-do, the Republic of Korea, 1 October 2021 - 28 November 2021. NOK 29 271.

Ingrid Larssen, support provided for the solo exhibition DYPET, Grønbechs Gård - Bornholms Center for Kunsthåndverk, Hasle, Denmark, 19 June - 5 September 2021. NOK 18 731.

Frantzsen&Mjanger, support provided for Låne pust /serie 2 (Lend a Breath), European Glass Context 2021, Bornholm Art Museum and Grønbechs Gård, Bornholm, Denmark, 11 September - 21 November 2021. NOK 35 000.

Nanna Melland, support provided for 'Cold, Sweat: Body, Fear, Protection', Museu de São Roque, 1st Lisbon Contemporary Jewellery Biennial, Lisbon, Portugal, 16 September - 20 November 2021. NOK 25 000.

Runa Vethal Stølen, support provided for solo exhibition, ATTA Gallery, Bangkok, Thailand, 18 June - 21 July 2022, and artist book. NOK 55 000.

Philipp Spillmann, support provided for the solo exhibition "Philipp Spillmann", Gallery Four, Gothenburg, Sweden, 18 March - 16 April 2022. NOK 20 000.