Support Programme for Freight and Travel

the MFA's programme for freight and travel support
Annual deadlines: 1 February, 1 May & 1 October

(For support programme guidelines please scroll down.)

TO APPLY GO TO www.stikk.no

INFORMASJON RELATERT TIL COVID-19

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)
Gjelder tildelingsrunder ut 2021. Oppdatert informasjon kommer.

Den globale pandemien COVID-19 fører til flere utsettelser og avlysninger av utstillinger, messer og andre arrangementer. Dette rammer også norske og Norges-baserte kunsthåndverkere med prosjekter i inn- og utland. Det er stor sannsynlighet for at viruset kommer til å påvirke kunstfeltet i lang tid fremover. Ved planlegging av nye internasjonale prosjekter bør transport, reise og lignende bestilles med mulighet for avbestilling. Norwegian Crafts anbefaler alle kunstnere å utvise forsiktighet, og til å følge norske helsemyndigheters krav, anbefalinger og råd. 

Dersom du har fått støtte fra UDs frakt- og reisestøtte via Norwegian Crafts gjelder følgende retningslinjer:

Dersom ditt prosjekt er avlyst må du snarest informere Norwegian Crafts. Ubrukte tilskuddsmidler skal returneres til ordningen. «Tapte» midler, det vil si, tilskuddsmidler som er brukt i planleggingen av prosjektet som det ikke er mulig å få refundert skal ikke returneres, men Norwegian Crafts må informeres.

Dersom ditt prosjekt er utsatt (på bestemt eller ubestemt tid) må du snarest informere Norwegian Crafts. Tilskuddsmidlene må ikke tilbakebetales før prosjektet eventuelt blir avlyst.

Dersom ditt prosjekt gjennomføres etter planen plikter tilskuddsmottaker å følge norske helsemyndigheters anbefalinger og UDs reiseråd. Tilskuddsmidler kan ikke brukes til å gjennomføre prosjekter i land det foreligger reiseråd om å ikke besøke (uavhengig om det er COVID-19 som er bakgrunnen for reiserådet). Besøk UDs nettside for en fullstendig oversikt.

Dersom ditt prosjekt gjennomføres på en annen måte enn planlagt må Norwegian Crafts informeres.

Dersom du har mottatt støtte til et prosjekt med en reise som ikke kan gjennomføres pga. COVID-19 kan du omdisponere midlene for reisen til formidlingstiltak/formidlingsmateriell for prosjektet. Dette må klareres med Norwegian Crafts på e-post eller telefon.

Kontakt saksbehandler for ordningen Marthe Y. M. Hansen mh@norwegiancrafts.no med informasjon og spørsmål.


INFORMATION RELATED TO COVID-19

Applies for rounds up to and including the final round in 2021. Updated information to be announced.

The global pandemic COVID-19 causes several exhibitions, trade shows and other events to be postponed or cancelled. This also affects Norwegian and Norway-based artists with projects at home and abroad. It is likely that the virus will continue to affect the art field for a long time. When planning new international projects, transport, travel and the like should be booked with cancellation or refund options, whenever possible. Norwegian Crafts recommends all artists to exercise caution and to follow the requirements, recommendations and advice of the Norwegian health authorities.

If you have received support from the MFA's support programme for freight and travel  via Norwegian Crafts, the following guidelines apply:

If your project is canceled, you must inform Norwegian Crafts as soon as possible. Unused grant funds must be returned to the scheme. "Lost" funds, that is, grant funds used in the planning of the project that cannot be reimbursed should not be returned, but Norwegian Crafts must be informed.

 If your project is delayed (at a specific or indefinite time) you must inform Norwegian Crafts as soon as possible. The grant funds must not be repaid before the project is canceled.

If your project is carried out according to plan,the grant recipient is obliged to follow the recommendations of the Norwegian health authorities and the Ministry of Foreign Affairs' travel advice and restrictions. Grant funding cannot be used to carry out projects in countries where travel is discouraged by the MFA (regardless of whether COVID-19 is the background for the travel advice). Visit the Foreign Ministry's website for a complete overview.

If your project is being implemented in a different way than planned, Norwegian Crafts must be informed.

If your project has received funding for travel which cannot be carried out due to COVID-19 you can have re-allocated the travel funding to promotional material. This must be cleared with Norwegian Crafts - see contact info below.

Contact Marthe Y. M. Hansen mh@norwegiancrafts.no with information and questions.

Norwegian Crafts and the Norwegian MFA’s support programme for freight and travel is only available to Norwegian or Norway based artists, curators, writers and critics. 

The programme in brief

·       Artists exhibiting craft abroad, or else mediating craft abroad, may apply

·       Writers, art critics and curators actively mediating craft abroad may apply

·      Publications/catalogues/artist books/other promotional material (digital or printed) may receive support if the publication is intended for international promotion. Larger publications must have a publisher.

·       Financial frame: 651 000 NOK annually

·       Deadlines: 1 February, 1 May & 1 October

·       Online application through www.stikk.no

Norwegian Crafts administers the Norwegian Foreign Ministry's support programme for freight and travel support

Norwegian artists and/or artists based in Norway can apply for funding for international craft publications/exhibitions/projects. Norwegian or Norway based art critics and curators can apply for funding for international projects in which they have an 'active role' – lecturing, taking part in a seminar or panel discussion etc. Art students may receive support on a case-by-case basis. 

Norwegian Crafts administers the Norwegian Foreign Ministry's scheme for crafts, operating with three deadlines a year – 1 February, 1 May & 1 October

Please note that only electronic applications sent in using the STIKK-portal will be accepted, and that all communication regarding applications, including final results of the application rounds will be via e-mail.

For more information please contact Marthe Y. M. Hansen at Norwegian Crafts: mh@norwegiancrafts.no

VEILEDNING (NO):

Les retningslinjene før du leverer søknad.
Budsjett- og regnskapsmal finner du her.

TO APPLY GO TO www.stikk.no

Recipients of funding

List of all rounds at stikk.no

Round A 2021 (deadline 1 February)

Marit Tingleff, solo exhibition, Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen, Germany, opens 12 June 2021. NOK 100 000.

Kari Anne Helleberg Bahri, Socle du Monde, Biennale 2021, HEART Museum, Herning, Danmark, 5 June–31 October 2021. NOK 20 000.

Dorthe Herup, NORDART2021, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Germany, 5 June–10 October 2021. NOK 7 020.

Trine Mauritz, duo exhibition 'PUR 3', GalleryGallery, Kyoto, Japan, October 2021. NOK 30 000.

Kjersti Johannessen, 'Hetta - Glass og sang', Kanaljen konst och eventmakeri, Mariannelund, Sweden, from 7 August 2021. NOK 27 000.


Round B 2021 (deadline 1 May)

Mingshu Li, final jury and exhibition of 'The 12th International Ceramics Competition Mino, Japan', Ceramic Park MINO, Tajimi, Gifu, Japan. Final jury: 3-4 July, exhibition: 17 September –17 October 2021. 11 000 NOK.

Eyvind Solli Andreassen, Officine Saffi Awards 4, Officine Saffi, Milan, Italy, 7 September–7 November 2021. 4544 NOK.

Gunhild Vatn, group exhibition 'Oil. Beauty and Horror in the Petrol Age', Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg, Germany, 4 September 2021–9 January 2022. 25 000 NOK.

Heidi Bjørgan, group exhibition 'Odd and Even – A collection', presented by Taste Contemporary, Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, France 4 September–28 November 2021. 8792 NOK.

Linda Jansson Lothe, Korean International Ceramic Biennale, Gyeonggi Museum of Contemporary Ceramic Art, Icheon-si, Gyeonggi-do, the Republic of Korea, 1 October 2021–28 November 2021. 29 271 NOK.

Ingrid Larssen, solo exhibition 'DYPET', Grønbechs Gård - Bornholms Center for Kunsthåndverk, Hasle, Denmark, 19 June–5 September 2021. 18 731 NOK.

Frantzsen&Mjanger, 'Låne pust /serie 2 (Lend a Breath)', European Glass Context 2021, Bornholm Art Museum and Grønbechs Gård, Bornholm, Denmark, 11 September–21 November 2021. 35 000 NOK.

Nanna Melland, 'Cold, Sweat: Body, Fear, Protection', Museu de São Roque, 1st Lisbon Contemporary Jewellery Biennial, Lisbon, Portugal, 16 September–20 November 2021. 25 000 NOK.

Runa Vethal Stølen, solo exhibition, ATTA Gallery, Bangkok, Thailand, 18 June–21 July 2022, and artist book. 55 000 NOK.

Philipp Spillmann, solo exhibition 'Philipp Spillmann', Gallery Four, Gothenburg, Sweden, 18 March–16 April 2022. 20 000 NOK.
Round C 2021 (deadline 1 October)

Heidi Bjørgan, Taste Contemporary at Artgenève Salon d'Art, Palexpo, Genève, Switzerland, 26–30 January 2022. 18 885 NOK.

Ingrid Forland, group exhibition at Guldagergaard International Ceramic Research Center, Skælskør, Denmark, 10–19 December 2021. 6 000 NOK.

Maria Joanna Juchnowska, Cheongju Craft Biennale - Cheongju International Craft Competition 2021 second stage evaluation, Cheongju, Republic of Korea, September - November 2021. 7 800 NOK.

Irene Nordli, AfterGlow – New Nordic Porcelain, Clay Museum of Ceramic Art Denmark, Middelfart, Denmark 26 March-21 August 2022. 7 400 NOK.

Irene Nordli, AfterGlow – New Nordic Porcelain, Gustavsberg Porselinsmuseum, Gustavsberg, Sweden, 8 April–15 May 2022. 5 032 NOK.

Ann Naustdal, Tapestry: Changing Concepts, City Art Centre (CAC), Edinburgh, Scotland, 13 November 2021–13 March 2022. 5 296 NOK.

Anne Stabell, Cordis Prize for Tapestry - Shortlist Exhibition, Inverleith House Gallery, Royal Botanic Garden, Edinburgh, Scotland, 23 October - 12 December 2021. 24 840 NOK.

Kristina D. Aas, BeCraft - European Prize for Applied Arts 2021, Mons, Belgia, 12 December 2021–06 March 2022. 13 729 NOK.

Teresa Puig, 'Permutable Essence', The Textile Art Space, INCorporating art fair, Oberhafenquartier the Hafencity, Hamburg, Germany, 26 - 29 August 2021. 15 738 NOK.

Æsa Björk, Coburg Prize for Contemporary Glass 2022, European Museum of Modern Glass, Coburg, Germany, 10 April–25 September 2022. 12 000 NOK.

Patricia Sichmanova, the Annual Glass Art Society Conference 2022 panel talk, Tacoma, Washington, USA, 18–21 May 2022. 10 283 NOK.

Tuva Gonsholt, European Prize for Applied Arts 2021, Galerie BeCraft, Mons, Belgia, 12 December 2021–06 March 2022. 20 787 NOK.

Edith Lundebrekke, Design Miami/Basel, Basel, Switzerland 20 - 26 September 2021. 40 150 NOK.

Lillian Tørlen, group exhibition 'Shared Terrain', Artport Gallery, Harbourfront Centre, Toronto, Canada, 21 January–20 March 2022. 35 709 NOK.

Daniela Bergschneider, Nye Talenter in Officinet: 'Archeology of the Unknown', Officinet, Copenhagen, Denmark, project period: 1 January–5 August, exhibition: 5–31 July 2022. 40 834 NOK.

Mingshu Li, Jingdezhen International Cerami Biennale 2021, Art Museum of Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, China, 11 November 2021–17 February 2022. 20 310 NOK.